onsdag den 6. februar 2008

Lightroom Output Sharpening

Opdatering 20/8, 2008.

Med Lightroom version 2.0 er der nu komme output sharpening i eksport modulet, så nedenstående beskrivelse er kun relevant, hvis man ikke er tilfreds med den output sharpening, der nu findes i Lightroom. Jeg anvender nu kun Lightroom's output sharpening.

Lightroom har fået et nyt sharpening modul i version 1.1 og det giver virkeligt gode muligheder for at justere input sharpening ganske præcist. Bla. masking er godt til at undgå sharpening på homogene flader, som f.eks. en blå himmel! Input sharpening forstås som den sharpening der bringer detaljer frem i fuld opløsning. Output sharpening er den sharpening, der skal foretages efter at output mediet og opløsningen er kendt. Output sharpening findes i øjeblikket kun i print modulet i ganske primitiv udgave. Til print bør der foretages sharpening afhængig af opløsning målt i dpi og papirtype (mat eller glossy type papir) og der findes special værktøjer hertil som f.eks. Photokit Sharpener. Til skærm (eller web) bør sharpening foretages efter at billedet er resizet til den størrelse billedet skal vises i. Det skal bemærkes, at slideshow modulet ikke indeholder nogen sharpening facilitet, så det der omtales i det følgende er den situation, hvor man selv eksporterer billeder og uploader manuelt til en webside. Hvis et billede bliver resizet til f.eks. 800x1200 fra fuld opløsning fra f.eks. et Canon 5D, så er der tale om en nedskalering med en faktor på 14 gange arealmæssigt eller ca. 3,7 gange i hver dimension. Der er altså tale om en temmelig voldsom operation og det giver sig typisk udslag i et billede, der ikke virker helt skarpt, da kontrasterne er jævnet lidt ud. Det kan altså klart anbefales at foretage en output sharpening før upload af billeder. Hvis man vil gøre det og anvende Lightroom til at danne slideshows eller webgallerier kan man eksportere i den størrelse, de skal findes i og lave output sharpening (dog vil Lightroom stadig behandle billedet selvom det findes i den rigtige størrelse, så en anelse kvalitetstab må påregnes). Derfter importer det givne bibliotek i Lightroom og anvende Slideshow eller webgalleri til at danne det givne output. Det er så en lidt besværlig process indtil Lightroom får indbygget moduler til output sharpening.

Når man eksporterer billeder fra Lightroom med ctrl-shift-E så findes der mulighed for at resize et billede og samtidig kalde et program til at foretage en operation på billedet efter eksporten. Operationen kan være et kald af Photoshop eller et andet program. Man kunne også kalde Photoshop efter eksport via eksport dialog boksen og manuelt foretage sharpening og det ville naturligvis give den største kontrol over denne proces. Der findes imidlertid også en anden metode under anvendelse af Photoshop og det er at danne en droplet i Photoshop, som så placeres i Lightroom export action folderen. Jeg vil nu vise, hvordan dette kan gøres, så man helt automatisk kan foretage en output sharpening. Bemærk at der i det følgende er anvendt Lightroom og Photoshop CS3 under Windows XP, så andre platform vil se lidt anderledes ud, men det kan dog i princippet laves på samme måde under Windows Vista og Mac OS.

Først skal der laves et eller flere actions i Photoshop, som en droplet kan anvende. Her vises det i Photoshop CS3. Click på billedet for at det i fuld størrelse.I actions paletten clickes på optagelse af en ny action og denne dialog vises. Her skal blot gives et navn. Næste step er at foretage en smart sharpen på billedet.Efter at parametrene er sat op clickes OK og næste trin er en save operationHer vælges JPG kvaliteten og der clickes OK. Derefter lukkes billedet og der clickes på afslutning på optagelse af en action. Den færdige action findes nu under action paletten. Efter smag kan der nu laves et antal sharpening varianter efter denne opskrift. Alt efter smag kan man have forskellige sharpening funktioner til forskellige typer billeder.

For hver sharpening action, der skal kunne anvendes fra Lightroom skal der nu dannes en droplet. Det gøres på følgende måde:Hvorefter følgede dialog kommer op. Heri angives hvilket navn den ønskede droplet skal have. Læg mærke til at det er en eksekverbar fil. Den kan f.eks. lægges i desktop folderen før den flyttes til Lightroom export action folderen. Den givne action, der skal udføres af droplet vælges og der clickes OK.Nu er den givne droplet dannet og der kan nu laves et antal andre droplets for hver ønsket sharpening action, som tidligere nævnt. Det ses her hvilken folder droplet'en skal placeres i. Den findes lettest i Lightroom under export actions, hvor en af dem at gå til export action folderen. Derefter åbnes Windows Explorer i denne folder, hvorefter det er let med en cut og paste at flytte de dannede droplets fra desktop folderen til export action folderen.Herefter vil disse droplets være synlige i Lightroom export dialogen.Iøvrigt kan man så efter at alle parametre er sat i export dialogen gemme disse ved at clicke Add og give denne indstilling et navn. Det kan være praktisk at have et antal indstillinger til forskellige typer output. Husk at destinationsfolderen også huskes under denne indstilling og hvis man vil ændre indstillingen til at huske en anden folder gøres det ganske enkelt ved at vælge en anden folder og så højreclicke på navnet for indstillingen og vælg update. Husk! Venstre click aldrig før højreclick, da alle indstillingen øjeblikkelig vil gå tilbage til de tidligere værdier.

Der er pt. en begrænsning på, hvor mange billeder man kan vælge i en eksport. Denne grænse ser pt. ud til at ligge omkring 20 billeder, så en eksport af mange flere billeder må derfor foregå i flere omgange. Jeg går ud fra at denne uhensigtsmæssighed bliver fjernet i en senere udgave af Lightroom.

Hans Kruse
http://www.hanskruse.com/

Ingen kommentarer: