onsdag den 16. januar 2008

Adobe Lightroom Workflow - Develop III

Denne gang ser vi på et billede med stort dynamisk omfang. Altså et billede, som spænder så vidt mellem højlys og skygger, at det ikke kan vises på selv en skærm af høj kvalitet og slet ikke på print. Moderne digitale spejlreflekskameraer har et dynamisk omfang på op til 10 blændetrin (se http://www.imaging-resource.com/PRODS/E5D/E5DIMATEST.HTM med tabellen over dynamic range for forskellige kameraer). Jo bedre støjperformance et kamera har jo bedre reel nytte vil man have at det dynamiske omfang og med 12-14 bit raw files findes der information, der kan bringes frem selvom et billede ser fejleksponeret ud. En form for HDR kan fås frem på denne måde uden at skulle tage flere eksponeringer, som ikke altid er muligt i den givne situation. Man kan således eksponere efter højlys f.eks. hvor der er en sol involveret således at højlysene er intakte i det omfang det er ønskeligt. Der findes værktøjer til at håndtere HDR fletning af flere eksponeringer og efterfølgende tone mapping for at bringe det dynamiske område indenfor det forholdsvis snævre områder, der kan vises på skærme og print. Det er ikke emnet for denne artikkel. Der findes også teknikker, hvor flere RAW konverteringer behandles i Adobe Photoshop, se f.eks. http://www.luminous-landscape.com/tutorials/digital-blending.shtml.

Her skal vi se på, hvordan en enkelt RAW fil kan justeres med Lightroom for at bringe det fulde dynamiske omfang frem.

Når man justerer et billede med stort dynamisk omfang, så det kan vises på en skærm, sker der ofte det, at billedet bliver fladt at se på og uden den kontrast, som vi ønsker for at billedet skal virke rigtigt i vore øjne. Det vil blive omhandler i denne gennemgang. Jeg vil så samtidig gå lidt mere konsekvent til værks mht. at fælge rækkefølgen i justeringer fra toppen mod bunden af justeringsmuligheder i develop modulet.

Billedet vi skal se på blev taget en dag, hvor skyerne lå i dalene omkring den gamle borg Rocca Calascio i Abruzzo i Italien. Der var skyer og solen stod bag skyerne og gav et flot lys. Her var således et kraftigt modlys med et stort dynamisk omfang.Et screen shot fra Lightroom ser sådan ud.Første trin er Justering af tonalitet.

White balance er egentlig f'ørste trin, men det er meget svært at vurde på dette billede og vi går videre uden justeringer her. Vi kan prøve auto på tonalitet, men det giver ikke noget brugbart. Denne gang vil jeg bruge justeringer direkte på histogrammet for at justere balancen i billedet. Læg mærke til at når musen placeres igennem histogrammet fra venstre mod højre så bliver de tilsvarende justeringshåndtag lyst op. Det er således fra venstre black, fill light, exposure og så recovery. Dvs. man kan trække i de forskellige områder direkte på histogrammet for at balancere det, så der er minimal klipning i begge ender og der er balance mellem skygger og lyse områder. Det tager typisk lidt forskellige træk frem og tilbage før et tilfredsstillende resultat er opnået. Helt de samme justeringer kan fås ved at trække i håndtagene. Læg mærke til at jeg kun justerer på denne måde i dette første trin. Resultatet vil se fladt ud og resultatet er nu.Herfter skal så justeres Brightness og Contrast

Først justeres kontrast. Der er brug for meget kontrast, så strong contrast vælges og derefter skrues der op for kontrastvælgeren indtil et passende niveau er opnået. Man ser at værdierne i histogrammet hæves og det giver noget ubalance i den allerede opnåede justering, derfor går jeg tilbage til forrige punkt og justerer indtil balancen er opnået igen. Resultatet kan nu sesNæste punkt er så vibrance og saturation

Som det ses er der allerede en justering fra min standardindstilling under import af billeder. Der ønskes mere mættede farver og det gøres med vibrance, som er en mætningsjustering, der justerer mest på den mindst mættede farver og kun lidt på allerede mættede farver. Dette i modsætning til saturation, som justerer lige meget. Det fører ofte til overmættede farver.

Dernæst justeres tone curve

Lidt mere kontrast tilføjes ved at trække lidt op i Lights og lidt ned i Darks. Resultatet ses nuNæste trin er justering, om nødvendigt, af Hue, Saturation og Luminance (HSL)

Billedet er næsten færdigt, men jeg synes der mangler lidt endnu. Himlen kunne være lidt mere blå og der er en farve i skyerne i øverste højre hjørne, som trænger til en lille forskydning. Desuden kunne forgrunden med græsset godt være lidt mere levende. Justeringerne fremgår af næste billedeBilledet er nu færdigt, men der dog et par ting, som skal rettes. Det er kanterne på skyerne hvor der er meget stærkt lys tættest på solen. Desuden den streg af et fly, som går ned igennem billedet. Der er flere jetstriber, som også kunne jævnes ud, men det undlades dog. Adobe Photoshop kaldes vha. ctrl-ELæg mærke til PSD, Prophoto RGB og 16 bit. Efter editering i Photoshop lukkes billedet og resultatet er nu registreret i Lightroom, hvorfra det kan eksporteres på samme måde, som andre billeder. Resultatet er nu det færdige billedeHans Kruse
http://www.hanskruse.com/

Ingen kommentarer: